0

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครสอบ ก.พ. 2556

การสมัครสอบ ก.พ.56 เป็นด่านแรกของการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการสอบ ก.พ. 2556 ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 คือ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสอบ ก.พ. โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. กำหนดวันรับสมัครสอบ ก.พ. กำหนดวันสอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ ก.พ. จากนั้นเมื่อได้ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ก็ขึ้นบัญชีไว้ เมื่อมีหน่วยงานราชการใด ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่ว่างลง ก็จะเรียกตัวบุคคลที่ขึ้นบัญชีไว้ มารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานราชการ เป็นอันจบสิ้นกระบวนการสอบ ก.พ. 56  แต่ทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 56 ก็จะมีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครสอบ ก.พ. 2556  เป็นต้นว่า  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีสาขาอะไรบ้าง คำตอบก็คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ก.พ.รับรองเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจหรือโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หรือโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทุกแขนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก.พ.รับรองเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัย มีสาขา และวิชาเอกที่รับรองแตกต่างกันไปค่ะ